RIDER Olabilmek İçin...

Kulübümüz, her tarzda motosiklet kullanan ve bu motosikletlere ilgi duyan insanlara hizmet veren herkese açık ancak üye kabulü kontrol altında tutulan bir gruptan oluşmaktadır. Kulübün temel haberleşme aracı www.superevariders.com adresindeki internet sitesidir. SuperEvaRiders internet sitesine üye olmak ücretsizdir. Üyelerimizin motosiklet sahibi olmaları da gerekmez. Motosiklete ilgi duyuyor olmaları üyelik için yeterlidir. Internet sitesine üye olan kişiler SuperEvaRiders kulüp (EVA Club) üyesi olarak tanımlanırlar. Bununla birlikte kulüpte sözsahibi olmak isteyen üyeler, "Rider" olmak zorundadır.

SuperEvaRiders, başkanlık sistemiyle yönetilmekle birlikte başkan ve ekibi, her yıl kasım ayında "Rider"lar arasında yapılan seçimle ve Rider oylarıyla belirlenmektedir. Kulübün yönetim ve belirlenmiş kurallara göre düzeninden, seçilmiş Genel Başkan sorumludur. Rider'lar, SuperEvaRiders kulübünde gezi düzenleme, temsil etme, sırt "patch"i taşıma, geziler sırasında karar alma ve uygulama gibi birçok farklı görevi alırlar.

Rider olmak için katılımcı EVA Club üyesi olmak ve kendi Rider grubu ve başkanı bulunan İstanbul, İzmir, Ayvalık, Antalya gibi organize olunmuş şehirlerde ikamet ediyor olmak gerekmektedir. En az bir yıldır EVA Club üyesi olan, bu süre içince kendini aktif olarak gösteren, toplantı ve etkinliklere katılan, grupla uyum içerisinde hareket eden arkadaşlarımız Rider olabilmek için başvuruda bulunabilirler.

Rider olmak için motosiklet ve motosiklet ehliyetine sahip olmak gerekmekle birlikte bir kez Rider olduktan sonra Rider kalmak için sürekli motosiklet sahibi olmak gerekmez. SuperEvaRiders, motosiklet gerekçesiyle arkadaşlık ve dostluğu kurmak ve yaşatmak adına varolan bir kulüptür.

 

Rider başvurusu yapabilmek için aranan kriterler

- En az bir yıldır EVA Club üyesi olmak.

- Organizasyon ve aktivitelerde katılımcı olmak.

- Web sitesi başta olmak üzere kulüp tarafından yönetilen sosyal paylaşım gruplarına istikrarlı katılım sağlamak.

- SuperEvaRiders'ı dışarıda doğru ve istenilen şekilde temsil edebilecek kadar tanıyor olmak.

- Grup içi kurallara saygılı olmak.

- Rider olduğu takdirde bu grup için istekli bir şekilde çalışarak kendinden bir şeyler katmak için çaba sarfedecek nitelikte olmak.

- Üzerine kayıtlı bir motosiklet sahibi olmak.

- Geçerli bir A2 ehliyet sahibi olmak.

- Motosiklet sürüş disiplinine sahip hareket etmeyi kendine ilke edinmiş olmak.

- Grup bilinci prensibi gereği benzer grup, kulüp ve derneklerde sadece katılımcı olarak bulunmak ve bunların hiçbir aktivitesinde görev ve sorumluluk sahibi olmamak.

 

Rider adaylık başvurusu ve sonrası

Üyenin Rider başvurusu, doğrudan ilgili şubenin başkanına yapılır ve  Başkan tarafından incelenerek uygun görülen ilk Rider toplantısında değerlendirilir. Belirli kurallara göre yapılan oylama sonrasında üye, gruba Aday Rider olarak kabul edilirse, adaylık süresince yönlendirici ve gözetmen olacak bir Rider, "Koç" olarak kendisine atanır. Adaylığın reddedilmesi halinde üye bir yıl süre ile yeniden adaylık başvurusu yapamaz.

Aday Rider, "SUPEREVA" yazısı ve lokasyon bilgisini içeren 2 parçalı yarım sırt "patch"i takar. "Patch" kendisine, yapılacak ilk haftalık toplantıda ya da etkinlikte teslim edilir. Şube Başkanı tarafından uygun görülen bir süre sonunda, kulüp içerisindeki durumu tekrar değerlendirilen Aday Rider, bu aşamayı da geçerse Rider ünvanını alır, sırt "patch"ine kulüp amblemi ve "RIDERS" yazısı da eklenir. Rider olmayanlar sırt "patch"i takamaz. Rider ünvanı alan üye için web sitesinde sayfa açılır, kulüp içi haberleşme gruplarına dahil edilir. Bu aşamada adaylığıyla ilgili sıkıntı olan ve toplantıda yapılacak oylamada Rider ünvanı verilmesi reddedilen kişilerin adaylıkları sona erdirilir ve bu kişi iki yıl süreyle tekrar aday olamaz.

Rider'ın üyelikten ayrılması kendi hür iradesiyle veya grup genel disiplin kurallarıyla yapılır.